OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

0,00 EUR bez DPH

CTR 1000 H 40 LX

na objednávku

Model LX je novou verziou najpredávanejšieho modelu s hydraulickým príslušenstvom CTR 1000 H 40.

Cenová ponuka stroja bude zaslaná na Vašu emailovú adresu. 

PONUKOVÝ LIST (*pdf)

CTR 1000 H 40 LX

Cena:
0,00 EUR bez DPH
0,00 EUR s DPH
ks

CTR 1000 H 40 LX

 

TECHNICKÉ PARAMETRE

Príslušenstvo

Max. priemer kmeňa 970 mm

Hydraulické príslušenstvo

Max. šírka hranolu (dosky) 850 mm  Spotrebný materiál
Max. zdvih pílového pásu 875 mm

 

Min. výška rezu   30 mm
Max. priechod ramenom 450 mm
Rezná dľžka základnej sekcie  7,6 m
Dľžka predlžovacia sekcia 3 m  
Minimálna dľžka rezu 1,2 m  
Motor pílového pásu 18,5 kW  
Motor pojazdu 1,5 kW  
Motor zdvihu 0,55 kW  
Motor hydraulického agregátu

5,5 kW

 
Rozmery pílového pásu (mm)

5350 x 35 - 40 x 0,9 - 1,27

 
Hydraulický olej ISO 6743/4-HM, DIN 51 524 část 2-HLP  
Váha základnej verzie  2580 kg  
Váha predlžovacia sekcia 420 kg  
Posuv do rezu a späť motoricky  
Výškové nastavovanie ramena  motoricky  
Ovládací panel stacionárny  
Manipulácia s kmeňom hydraulicky  
Minimálna hodnota hlavného ističa: 
hlavní motor 18,5 kW - 63 Amper
 
 

Model LX je novou verziou najpredávanejšieho modelu s hydraulickým príslušenstvom CTR 1000 H 40. Všetky inovácie boli vykonané s cieľom maximálneho zvýšenia produktivity a komfortu ovládania. Obzvlášť robustná konštrukcia stroja a výkonného hydraulického príslušenstva umožňuje nasadenie aj v tých najťažších prevádzkových podmienkach, vrátane nepretržitých prevádzok. Bohaté hydraulické príslušenstvo ľahko zvláda manipuláciu aj s veľmi silnými kmeňmi a výrazne zvyšuje produktivitu stroja a šetrí náklady na pracovnú silu.

Oproti štandardnému prevedenie má tieto výhody:

Centrálny ovládací panel

Pre rýchlejšie, pohodlnejšie a ergonomickejšie ovládanie je u verzie LX ovládací panel osadený dvojicou joystickov, dotykovým displejom a je výškovo nastaviteľný. Umožňuje aj obsluhu stroja v sede.

Ľavý joystick ovláda pohyb ramena hore a dolu. Zároveň je vybavený dvojicou tlačidiel.

Tlačidlo 1 - slúži na automatické zdvihnutiu ramena o 10 mm po ukončení rezu pre návrat ramena do štartovnej polohy.

Tlačidlo 2 - po ukončení rezu zníži rameno o 10 mm a umožňuje tak stiahnutie poslednej dosky za použitia podávača odrezaného materiálu.

Pravý joystick ovláda pohyb ramena dopredu a dozadu. Je vybavený päticou tlačidiel.

Tlačidlá 1 a 2 - ovládanie pohyblivej lišty, aby bolo vedenie pílového pásu počas rezu čo najbližšie k materiálu.

Tlačidlá 3 a 4 - ovládanie predrezu. Popis funkcie predrezu viď. "Predrez".

Tlačidlo 5 - bezpečnostné tlačidlo "mŕtveho muža".

Dotykový displej

Jednoduché intuitívne ovládanie na farebnom dotykovom displeji. Na dotykovom displeji s PLC riadiacou jednotkou sa volia a zobrazujú nasledujúce funkcie:

- zobrazenie aktuálnej polohy pílového pásu od spodnej, východiskovej polohy

- zadanie požadovanej hrúbky rezu

- zadanie prierezu pílového pásu

- automatické nabehnutie na požadovanú polohu

- pri zadanej hrúbke rezu a prierezu ukazuje počet kusov, ktoré je možné odrezať z daného materiálu

- pri horizontálnom pohybe, teda pri reze a späť, zobrazuje aktuálnu rýchlosť pojazdu v m/min.

Predrez

Pre zjednodušenie a zvýšenie rýchlosti ovládanie pracuje vo verzii LX v poloautomatickom cykle. Po stlačení tlačidla 3 na joysticku sa spustí Predrezový kotúč a vykoná sa príklon k materiálu. Po ukončení rezu a štartu pohybu späť sa zastaví Predrezový kotúč a predrez sa automaticky odkloní do východiskovej polohy. Zamedzuje sa tým možným kolíziám. Zastavenie predrezového kotúča a odklon do východiskovej polohy je možné ovládať aj tlačidlom 4 na joysticku.

Upínanie materiálu

Oproti štandardnému prevedeniu sú upínače materiálu hydraulicky výškovo nastaviteľné. To umožňuje pritiahnutie rezaného materiálu k ložnej ploche a zabraňuje tak jeho nežiaducim deformáciám. Zaručuje, že aj posledná doska má po celej dĺžke rovnakú šírku.

Ložná plocha materiálu

Rezaný materiál leží na masívnych, výškovo nastaviteľných trámcoch. Pri štandardnej verzii majú trámce 6 cm širokú dosadaciu plochu. U verzie LX sú konce trámcov konštruované do tvaru A, takže je minimálna styčná plocha medzi trámcom a deleným materiálom. To umožňuje ľahšie, rýchlejšie sťahovanie poslednej dosky za použitia podávača odrezaného materiálu. Sťahovaná posledná doska "nabehne" na trámec a nemôže dôjsť ku kolízii hrany dosky o trámec.

Oporné uholníky

Oproti štandardnej verzii s výklopnými uholníky je verzia LX vybavená výsuvnými uholníky. Zamedzuje sa tým možnej kolízii medzi nerovným kmeňom a sklopným uholníkom. K výsuvným uholníkom je možné upínať kratší materiál než k výklopnej verzii. Výsuvné uholníky, rovnako ako sklopné sú vzájomne mechanicky prepojené a tým je vždy zaručená ich rovnaká výška.

Základná verzia je osadená nasledujúcim hydraulickým príslušenstvom:

  • Upínanie kmeňa 2x
  • Výsuvný uholník 5x
  • Výsuvný obracač 1x
  • Vyrovnávač kužeľovitosti kmeňa 1x
  • Vyrovnávač kužeľovitosti kmeňa s posuvom 1x

V rámci jedinečného stavebnicového systému typovej rady CTR je stroj vybavený mnohými úchytnými bodmi hydraulického príslušenstva. To umožňuje veľkú variabilitu jeho umiestnenia s ohľadom na celkovú reznú dĺžku a špecifikám spracovávaného materiálu.

Široký, mimoriadne masívny pojazdový most ramena pílového pásu a masívne pojazdové sekcie zabezpečujú pokojný chod pri reze a aj pri vysokých pojazdových rýchlostiach. Profesionálne prevedenie všetkých hlavných technologických celkov, ako obežných kolies vrátane ich systému uloženia, konštrukcia ramena pílového pásu, systém pohonov, posuvov atď. zaručujú maximálnu životnosť a presnosť stroja aj pri najnáročnejších podmienkach prevádzky.

Plynule nastaviteľný strojový posuv do rezu a späť a výškové nastavovanie ramena pílového pásu. Pojazdová rýchlosť sa zobrazuje na digitálnom displeji. Centrálny ovládací panel je umiestnený stacionárne na základné pojazdovej sekcii. To umožňuje pohodlné ovládanie stroja z jedného miesta, vrátane kompletného hydraulického príslušenstva. Posuv do rezu a späť, pomocou reťazového prevodu, zaisťuje elektromotor sa závitovkovou prevodovkou riadený frekvenčným meničom. Rýchlosť jazdy sa mení jednoducho pohybom joysticku na ovládacom paneli. Konce jazdnej dráhy sú vybavené automatickým spomalením a zastavením v koncových polohách.

Masívne rameno pílového pásu je pre pohyb hore a dole uložené na silných, nastaviteľných tvrdochromových tyčiach, ktoré zaručujú absolútnu presnosť pohybu ramena pílového pásu a pri pravidelnom mazaní prakticky neobmedzenú životnosť. Vertikálny pohyb ramena je zabezpečený obojstranným, synchronizovaným reťazovým prevodom, poháňaným elektromotorom sa závitovkovou prevodovkou. Pohyb, ovládaný z centrálneho panela, má 2 rýchlosti - rýchloposuv a pomalý posuv pre presné nabehnutie na požadovanú polohu.

Rameno je osadené obežnými kolesami z kvalitnej šedej liatiny s presným vyvážením proti vibráciám. V obvode kolesa je vysústružená drážka, v ktorej je pevne nasadený výmenný plochý remeň z gumotextilu, ktorý tvorí optimálnu styčnú plochu medzi kolesom a pílovým pásom.

Masívne uložené hnacie koleso je cez klinové remene poháňané profesionálnym elektromotorom, špeciálne vyvažovaným proti vibráciám. Systém napínaciho kolesa sa pohybuje v robustnom liatinovom klinovom vedení s nastaviteľnou prítlačnou lištou, čo umožňuje precízne nastavenie bez vôle aj pri dlhodobom používaní stroja.

Základom stroja sú mimoriadne stabilné pojazdové sekcie s obojstranným, nastaviteľným, oceľovým vedením mosta ramena. Sú dostatočne dimenzované aj pre udávané maximálne priemery spracovávanej guľatiny a z praxe počítajú aj s veľmi tvrdými prevádzkovými podmienkami. Obojstranné vedenie mosta na pojazdovej sekcii v kombinácii so silným motorom, umožňujú plynulé a rýchle sťahovanie aj ťažkých odrezaných kusov pri používaní Podávača odrezaného materiálu. Dĺžka rezu je u všetkých typov prakticky neobmedzená, podľa počtu inštalovaných sekcií. Pojazdové sekcie sú osadené masívnymi, výškovo nastaviteľnými ložnými plochami.

Modelová rada CTR predstavuje najmodernejšie trendy v konštrukcii kmeňových pásových píl s osobitným dôrazom na maximálnu presnosť a dlhodobú životnosť stroja pri minimálnych nákladoch. Stroje sú koncipované originálnym stavebnicovým spôsobom, ktorý umožňuje ľahkú výmenu alebo nastavenie všetkých hlavných technologických uzlov a ich jednotlivých častí. To z dlhodobého hľadiska užívania stroja výrazným spôsobom znižuje náklady na údržbu a tiež skracuje servisné časy a znižuje tak doby odstávok vo výrobe.

Príslušenstvo

Ku všetkým týmto strojom je veľmi široká ponuka príslušenstva, ktoré uľahčuje a zrýchľuje obsluhu stroja a ovplyvňuje jeho produktivitu. Náš originálny stavebnicový systém umožňuje kedykoľvek dodatočnú inštaláciu potrebného príslušenstva, pretože každá základná verzia stroja obsahuje všetky úchytné miesta vrátane dier a závitov.

PRÍSLUŠENSTVO

Predlžovacia sekcia  3 m

3 metre - v základe obsahuje: 3x dosadacie trámce, 2x uhlová opierka

Ďalšie úchytné body: 3x upínač materiálu

   

LG 100

Digitálny merací systém, slúži k rýchlemu a presnému nastaveniu požadovanej hrúbky rezu. Na farebnom digitálnom displeji sa s presnosťou 0,1 mm zobrazuje pohyb ramena pílového pásu smerom hore alebo dole. Zobrazuje absolútnu výšku od lôžka píly alebo po vynulovaní hrúbku rezu, vrátane voliteľného prierezu.

   

LG Automat

Digitálny merací systém, slúži k rýchlemu a presnému automatickému nastaveniu požadovanej hrúbky rezu. Po základnom nastavení (výšky od ložnej plochy a rezu) a zadaní požadovanej hodnoty (hrúbky rezu) na ovládacom paneli, rameno s pílovým pásom automaticky nabehne do požadovanej polohy. Zabraňuje sa tým chybám ľudského faktora pri manuálnom nastavovaní rezu. Šetrí čas, spresňuje výrobu.

   

Predrez

Pomocou predrezového kotúča s SK-plátkami sú odstraňované nečistoty z kmeňa v dráhe, kde vniká pílový pás do materiálu a tým sa zabraňuje rýchlemu otupeniu pílových pásov. Obmedzuje časté výmeny pílových pásov a zvyšuje ich životnosť a aj celkovú produktivitu stroja. Predrezový kotúč pracuje cca 30 cm pred pílovým pásom - je potrebné vziať do úvahy pri voľbe celkovej dĺžky rezu a počtu predlžovacích sekcií.

   

Hydraulické napínanie pílového pásu

Slúži k napínaniu pílového pásu pomocou ručnej hydraulickej pumpy s presnou indikáciou na ukazovateli tlaku. Tlakový ventil zabraňuje prepätiu pílového pásu. Umožňuje presnejšie a pohodlnejšie napínanie pílového pásu.

   

Ampérmeter

Na stupnici ukazuje zaťaženie motora pílového pásu pri reze. Slúži na orientáciu pri voľbe rýchlosti posuvu do rezu a indikuje otupenie pílového pásu. Včasná výmena pílového pásu zvyšuje jeho životnosť a zlepšuje kvalitu rezu.

   

Softštartér

Elektronické zariadenie umožňujúce plynulý rozbeh hlavného motora pílového pásu. Zabraňuje rázom v elektrickej sieti a znižuje mechanické namáhanie celého stroja. Len pre variantu s motorom 11 kW.

   

Elektricky ovládaná lišta

Umožňuje plynulé nastavovanie posuvnej vodiacej lišty pílového pásu podľa prierezu materiálu z centrálneho ovládacieho panela.

   

Páka k navaleniu kmeňa

Slúží ako pomôcka pri manipulácii s kmeňmi a otáčaniu kmeňa na ráme stroja.

   

Tvrdokovové vedenie pílového pásu

Je umiestnené na pohyblivej lište pred rezom. Výrazne zlepšuje stabilitu pílového pásu v reze a tiež jeho čistenie. Zvyšuje sa tým produktivita stroja a kvalita rezu. Toto zariadenie je možné namontovať len na elektricky ovládanú lištu.

   

Regulácia chladenia pílového pásu

Systém chladenia je naviac osadený prietokovým elektromagnetickým ventilom, ktorý sa automaticky otvorí pri spustení pílového pásu. Pri zastavení pílového pásu sa ventil uzavrie. Výrazne šetrí spotrebu chladiaceho média a zároveň čas potrebný na jeho dopĺňanie.

   
 

Tlakové obojstranné chladenie pílového pásu

Chladiaci systém sa skladá z tlak. čerpadla umiestneného v nádobe chladiaceho média, prietok cez elektromagnetickým ventilom a obojstrannými tryskami, ktoré postriekajú pílový pás z hornej aj spodnej strany. Obojstranné chladenie zabraňuje nežiaducemu pnutiu v pílovom páse a nalepovanie živice aj zo spodnej strany pílového pásu a tým napomáha kľudnejšiemu chodu pásu, presnejšiemu rezu a väčšiej životnosti.

   

Prevedenie ARCTIC

Prevedenie strojov pre extrémne nízke prevádzkové teploty do -40 ° C. Stroje sú vybavené ohrevom elektrosúčiastok v elektrorozvádzačI, v ovládacom paneli a v digitálnom odmeriavani (LG 100, LG Automat). Automatická regulácia ohrevu pomocou termostatu. Mrazuvzdorné mazivo. V pásovej píle CTR 800 H, 1000 H, 1300 H je mrazuvzdorný hydraulický olej.

   
 

Ručný pákový mazací lis

Slúži na pravidelnú údržbu stroja podľa mazacieho plánu. Mazací lis v kovovom prevedení pre kartuše 400 g. Vybavený ohybnú tlakovou hadičkou.

   
 

Plastické mazivo LV 2-3

400 g kartušová náplň pre mazací lis.


HYDRAULICKÉ PRÍSLUŠENSTVO

 

Dvojramenný hydraulický nakladač kmeňa

Dvojramenný nakladač umožňuje bezpečné a rýchle zdvihnutie guľatiny na ložnú plochu stroja. Základný rám stroja je po celej dĺžke vybavený úchytnými bodmi, ktoré umožňujú jednoduché premiestnenie jednotlivých nakladačov podľa dĺžky nakladaného mateiálu. Každý z nakladačov je samostatne ovládaný, čo umožňuje ľahké zdvíhanie aj veľmi kónických kmeňov.

   
Prídavné rameno nakladača kmeňa
   
 

Výsuvný obracač

Jeden kus je vždy v základnej verzii stroja a predstavuje hlavnú, najdôležitejšiu, viacfunkčnú zostavu z hydraulického príslušenstva. Pohybuje sa vo vertikálnej a aj horizontálnej osi na silných tvrdochromových tyčiach pomocou dvojice samostatne ovládaných hydraulických valcov. Slúži na upínanie, otáčanie a prisúvanie rezaného materiálu k výklopným uholníkom.

   

Dvojramenný reťazový obracač

Výkonný reťazový obracač je vybavený dvoma výkyvnými, samostatne ovládanými ramenami. Na nich sú nasadené reťaze, synchronizovane poháňané hydromotorom, pomocou ktorých dochádza k ľahkému otáčaniu rezaného materiálu. Pri rezaní dlhých kmeňov s ich častým otáčaním odporúčame vybaviť stroj dvojicou týchto obracačov, ktoré výrazným spôsobom skrátia potrebné manipulačné časy a tým zvyšujú produktivitu stroja.

   
  Vyrovnávač kužeľovitosti kmeňa s otočným valcom

Slúži na prizdvihnutie osi kmeňa do vodorovnej polohy podľa jeho kužeľovitosti, alebo k zdvihnutiu celého kmeňa nad ložnú plochu pre ľahšiu manipuláciu.

   
  Vyrovnávač kužeľovitosti kmeňa s hnaným valcom

Slúži na prizdvihnutie osi kmeňa do vodorovnej polohy podľa jeho kužeľovitosti alebo zdvihnutiu celého kmeňa nad ložnú plochu a pomocou poháňaného valca na vyrovnávačoch kužeľovitosti horizontálneho posunu k jeho optimálnemu dĺžkovému ustaveniu na lože stroja. Valec horizontálneho posunu je poháňané hydromotorom.

   
 

Upínanie kmeňa

Hydraulické upínače sa automaticky centrujú podľa prierezu kmeňa alebo je možné ich zaaretovať v požadovanej polohe. Slúži aj k jednostrannému upínaniu materiálu proti uhlovým opierkam. Všetky upínače sa ovládajú spoločne jedným ovládačom.

   
 

Šmykľavka odrezaného materiálu

Pomocou hydrauliky je výškovo nastaviteľná podľa roviny rezu. Slúži ku skĺznutiu konca pohybujúceho materiálu na nadväzujúce pásové alebo valčekové dopravníky.

  

SPOTREBNÝ MATERIÁL

 

Vodiaca kladka pílového pásu VK 35

Kalená brúsená kladka, s ložiskami, hriadeľ pre pílový pás šírky 35 mm.

   
   

Vodiaca kladka pílového pásu VK 40

Kalená brúsená kladka, s ložiskami, hriadeľ pre pílový pás šírky 40 mm.

   
   Plochý remeň obežného kolesa GPK 1550
   


inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.