XRA 3000

Zásobník kmeňov (dĺžka 3 m) umožňuje uloženie kmeňov o celkovej váhe až 10 000 kg a ich bezpečné, rýchle a pohodlné posúvanie pomocou reťazí, ovládaných samostatne silnými hydromotory. Sklopný podávač, pomocou ktorého je kmeň dopravený na pásovú pílu CTR 1000 Hydraulik, je mimo svojej sklopné funkcie tiež vybavený posuvnými reťaze, ovládanými samostatným hydromotorom. To umožnuje „jemné dosadnutí“ guľatiny na lôžka stroja a tým zvyšuje jeho celkovú životnosť. Zásobník kmeňov môže byť vybavený 3metrovou predlžovací sekcií so samostatnými hydromotory.

Žiadosť o cenovú ponuku